Qiyana Kombosu Nedir? Qiyana kombosu nasıl yapılır?

Soru-CevapCategory: LoL KomboQiyana Kombosu Nedir? Qiyana kombosu nasıl yapılır?
0 Up Down
lolct Staff asked 10 ay once

Qiyana Kombosu Nedir? Qiyana kombosu nasıl yapılır?

1 Answers
lolct Staff answered 9 ay ago

Qiyana’nın bir çok kombosu var ama ama en bilindik kombosu E+Q+A+W+A+R’dir.