Taric Kombosu Nedir? Taric kombosu nasıl yapılır? - Sihirdarct.com

Taric Kombosu Nedir? Taric kombosu nasıl yapılır?

Soru-CevapCategory: LoL KomboTaric Kombosu Nedir? Taric kombosu nasıl yapılır?
0 Up Down
lolct Staff asked 4 sene once

Taric Kombosu Nedir? Taric kombosu nasıl yapılır?

1 Answers
lolct Staff answered 4 sene ago

Taric kombosu olarak E+AA+Q+AA+WW+AA+E+AA yapabilirsin.