Swain Kombosu Nedir? Swain kombosu nasıl yapılır? - Sihirdarct.com

Swain Kombosu Nedir? Swain kombosu nasıl yapılır?

Soru-CevapCategory: LoL KomboSwain Kombosu Nedir? Swain kombosu nasıl yapılır?
0 Up Down
lolct Staff asked 3 sene once

Swain Kombosu Nedir? Swain kombosu nasıl yapılır?

1 Answers
lolct Staff answered 3 sene ago

Swain baya güçlü kombo olarak E+Q+W+TUTUŞTUR+R yapabilirsin.